Board logo

標題: 四乙 [打印本頁]

作者: 許敏芬    時間: 2019-12-03 18:12     標題: 四乙

值得信賴


4-1不輕言放棄
4-2誠心彌補錯誤
4-3堅持做對的事

請多多推薦本週行為優良的同學  歐翠庭   的優點!
老師推薦他是     4-1    4-2   

也可以推薦其他同學的優點喔!
要記得寫出被推薦小朋友的姓名喔
作者: 4乙15號 郭宥葶    時間: 2019-12-10 10:38

歐翠庭上課認真
作者: 4乙12號 張彥承     時間: 2019-12-10 10:38

歐翠庭上課認真
作者: 4乙16號 高羿楨     時間: 2019-12-10 10:39

歐翠庭上課認真
作者: 4乙08號 劉有騰     時間: 2019-12-10 10:39

歐翠庭  上課認真
作者: 4乙09號 宋彥霖     時間: 2019-12-10 10:39

歐翠庭很認真
作者: 4乙02號 黃予畇     時間: 2019-12-10 10:39

歐翠庭上課認真
作者: 4乙14號 劉羿廷     時間: 2019-12-10 10:39

歐翠庭上課認真
作者: 4乙05號 李九毅     時間: 2019-12-10 10:39

歐翠庭上課認真
作者: 4乙11號 廖冠傑     時間: 2019-12-10 10:39

歐翠庭上課認真
作者: 4乙21號 林筠珊    時間: 2019-12-10 10:39

歐翠庭上課認真
作者: 4乙01號 黃卲畇     時間: 2019-12-10 10:39

:@:@歐翠庭 認真
作者: 4乙04號 廖勻佑     時間: 2019-12-10 10:39

歐翠庭上課認真
作者: 4乙07號 鐘書冠     時間: 2019-12-10 10:39

歐翠庭上克認真
作者: 4乙10號 楊侑畯     時間: 2019-12-10 10:39

歐翠庭上課認真
作者: 4乙13號 劉宣妤     時間: 2019-12-10 10:39

歐翠庭上課認真
作者: 4乙17號 歐翠庭     時間: 2019-12-10 10:39

歐翠庭上課認真
作者: 4乙18號 董宥岑     時間: 2019-12-10 10:40

歐翠庭上課認真
作者: 4乙19號 王采捷    時間: 2019-12-10 10:40

歐翠庭上課認真
作者: 4乙20號 廖祐    時間: 2019-12-10 10:40

歐翠庭上課認真
作者: 4乙03號 林哲寬     時間: 2019-12-10 10:40

歐翠庭上課認真
作者: 4乙03號 林哲寬     時間: 2019-12-10 10:40

歐翠庭上課認真
作者: 4乙18號 董宥岑     時間: 2019-12-10 10:42

歐翠庭好棒
歡迎光臨 溝壩品德教育論壇 (http://ms1.gbes.ylc.edu.tw/discuz/) Powered by Discuz! 6.0.0